Welkom bij Evangelisch Centrum 'De Weg'

De eerste volgelingen van Jezus werden ‘mensen van de weg’ genoemd. Door ons geloof willen wij samen God ervaren, Zijn koninkrijk bouwen en familie zijn.

We komen elke zondag om 10:30 samen in onze eigen kerkzaal die te vinden is boven de Karwei in Mijdrecht.
Tijdens deze samenkomsten wordt er onder begeleiding van een muziekband samen gezongen, is er aandacht voor de kinderen en verzorgd een spreker een inspirerend verhaal over God en de Bijbel. Rond 11:45 loopt de samenkomst ten einde waarna er ruimte is om onder het genot van een kopje koffie na te praten en elkaar beter te leren kennen.

Je bent van harte welkom!

Onze Doelen

God ervaren

Ons doel is om mensen te leiden naar een ontmoeting met God en Zijn Bovennatuurlijke kracht te ervaren, waardoor redding en herstel plaatsvindt.

Zijn koninkrijk bouwen

Net als Jezus het Koninkrijk van God verkondigen, zichtbaar maken en uitleven in onze gemeente en in de omgeving.

Familie zijn

Jezus verbindt ons door onze Hemelse Vader tot familie, waarin wij naar elkaar omzien, in de gemeente en in de wereldwijde kerk.

Planning

Gastheer

Spreker

Activiteiten

Volg ons op Facebook

Contact

Wij zijn onderdeel van de VPE.
VPE staat voor ‘Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten’ en is een christelijk kerkgenootschap verbonden aan de ‘World Assemblies of God Fellowship’, met wereldwijd meer dan 360.000 gemeenten en zo’n 67 miljoen leden.
Onze geloofsbelijdenis vind je hier

Wij zijn aangesloten bij SGL.
De Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) is een platform voor leidinggevenden in de Kerk. Daarnaast heeft de SGL vertrouwenspersonen en een klachtencommissie waar kerkleden terecht kunnen.
Meer informatie over SGL vind je hier.

Wij zijn ANBI geregistreerd.
Onze registratie valt onder de groepsbeschikking van de VPE.
Deze vind je hier.

Donaties zijn belasting aftrekbaar en kunnen overgemaakt worden op:
IBAN: NL49 RABO 0128 4555 94
T.n.v. DE WEG