Onze Doelen

God ervaren

Ons doel is om mensen te leiden naar een ontmoeting met God en Zijn Bovennatuurlijke kracht te ervaren, waardoor redding en herstel plaatsvindt.

Zijn koninkrijk bouwen

Net als Jezus het Koninkrijk van God verkondigen, zichtbaar maken en uitleven in onze gemeente en in de omgeving.

Familie zijn

Jezus verbindt ons door onze Hemelse Vader tot familie, waarin wij naar elkaar omzien, in de gemeente en in de wereldwijde kerk.