Voorgangers en Oudsten

Willem en Martha Plaizier

Voorgangers

Erwin en Patricia Veenboer

Assistent Voorgangers, Oudsten kinder- en jeugdwerk, financien en secretariaat

Marcel en Sjouk Verkerk

Oudsten aanbidding en gebed

Arne en Elvira Wijnands

Oudsten pastoraat en kringen

Coördinatoren

Marino Kroon

Junior Staf

Henk Blom

Gebouw beheer

Teus Schreurs

Penningmeester

Hans van Vliet

Facilitaire zaken

Roel en Julia van Leeuwen

Nazorg-gebed

Samuel Noordmans

Kinderwerk

Bart en Lesley Burger

Jeugdwerk

Uitgezonden Werkers

Steve van Deventer

Voormalig Voorganger 'de Weg', Adviseur 'de Weg', Zendeling in binnen en buitenland

Michael Broere

Zendeling, werkzaam als stafmedewerker bij 'Jeugd met een opdracht' Amsterdam