Voorgangers en Oudsten

Willem en Martha Plaizier

Senior Voorgangers - Verantwoordelijk voor: Aansturen oudsten team, Zondagse samenkomst en Worshipteams

Erwin en Patricia Veenboer

Vice-voorgangers - Verantwoordelijk voor: kinder- en jeugdwerk, financien en secretariaat

Marcel en Sjouk Verkerk

Oudsten - Verantwoordelijk voor: voorbede en gebed

Arne en Elvira Wijnands

Oudsten - Verantwoordelijk voor: Pastoraat en Huisgroepen

Coördinatoren

Lesley Burger

Coördinator - Worship en aanbiddings teams

Teus Schreurs

Penningmeester

Roel en Julia van Leeuwen

Gebouw beheer

Uitgezonden Werkers

Steve van Deventer

Voormalig Voorganger 'de Weg', Zendeling in binnen en buitenland