Voorgangers en Oudsten

Willem en Martha Plaizier

Voorgangers

Erwin en Patricia Veenboer

Assistent Voorgangers, Oudsten kinder- en jeugdwerk, financien en secretariaat

Marcel en Sjouk Verkerk

Oudsten gebed

Arne en Elvira Wijnands

Oudsten pastoraat en kringen

Frans en Lissanne van Dam

Aspirant oudsten: Zending en Evangelisatie

Coördinatoren

Teus Schreurs

Penningmeester

Roel en Julia van Leeuwen

Gebouw beheer

Uitgezonden Werkers

Steve van Deventer

Voormalig Voorganger 'de Weg', Zendeling in binnen en buitenland