Gebed

Elke woensdag om 10u is er vrouwengebed en elke zaterdag om 9u is er gebed door de mannen. Op zondagen hebben we voorafgaande aan de dienst een gebedstijd van 9.45 tot 10.15.  Bij al deze gebedsmomenten – van harte welkom!
Gebedsverzoeken kunnen gemaild worden naar info@deweg.net