Leidersteam

Erwin Veenboer

Voorganger
06-20608333

Willem Plaizier

Bestuurslid - voormalig voorganger

Steve van Deventer

Bestuurslid - Voormalig Voorganger 'de Weg', Zendeling in binnen en buitenland

Teus Schreurs

Bestuurslid - Penningmeester

Kernteam “De Weg”

Janet Groeneweg

Sociaal netwerk

Elske Braamskamp

Huiskring / Vrouwengebed

Hans en Annette van Vliet

Jan Groeneweg

Mannengebed

Corina Fokker

Huiskring

Julia van Leeuwen

Diana Ende

Nieuwsbrief / Media

Coördinatoren

Roel van Leeuwen

Gebouw beheer

Bert Versluis

Gebedsactiviteiten

Corrie Versluis

Diaconaal Platform